5 filarów islamu: podstawowe wierzenia islamu

filarów islamu

Jakie jest pięć filarów islamu?

filarów islamu: Główne praktyki islamskie to pięć filarów islamu. Pięć filarów islamu to  Szahada  ,  Salah  ,  Zakat  ,  Sawm  i  Hajj  .

Szahada  (wiara)

Wyznanie wiary jednego Boga (Allaha) i Jego Wysłannika (niech spoczywa w pokoju).

salah  (modlitwa)

Rytualna modlitwa wymagana od każdego muzułmanina pięć razy dziennie przez całe życie.

Zakat  (dawanie jałmużny)

Akt rozdawania części majątku muzułmanina potrzebującym przez całe życie.

Sawm  (post)

Akt postu podczas świętego miesiąca  Ramadanu  .

Hadżdż  (pielgrzymka)

Święta pielgrzymka do Mekki, która jest wymagana od każdego muzułmanina przynajmniej raz w życiu, jeśli jest to w jego zasięgu.

Co oznacza 5 filarów islamu?

Istnieje pięć kluczowych praktyk, które wszyscy muzułmanie muszą wypełniać przez całe życie. Praktyki te nazywane są filarami, ponieważ stanowią podstawę życia muzułmanów. Pięć filarów islamu to szahada, salah, zakat, sawm i hadżdż.

Dlaczego pięć filarów islamu jest ważnych?

Każdy z pięciu filarów współpracuje ze sobą, aby wprowadzić esencję islamu jako religii pokoju i poddania się Allahowi SWT w styl życia każdego muzułmanina:

Monoteizm i wiara w Proroka Mahometa (pokój z nim) jako ostatniego posłańca Boga jest centralną zasadą islamu, wokół której kręci się wszystko inne, a codzienne recytowanie  Shahada   (Shahada)  w modlitwie przypomina muzułmanom, aby pamiętali o tym integralna wiara.

Salah  (Salat)  występuje pięć razy dziennie i zapewnia pięć różnych okazji do pamiętania Allaha SWT i naszego celu w tym życiu, aby Go czcić.

Miesiąc Ramadan wymaga od każdego muzułmanina powstrzymania się od najbardziej podstawowych potrzeb i pragnień, takich jak jedzenie, picie i stosunki seksualne przez określony czas każdego dnia. Każdego roku  Sawm daje  muzułmanom możliwość przejęcia kontroli nad ich ludzkimi potrzebami. Bez tych rozrywek muzułmanie mogą zamiast tego pielęgnować dobre zachowanie i związek z Allahem SWT.

Podczas gdy  sadaqah (dobroczynność) jest bardzo zachęcana do bycia częścią codziennego życia muzułmanów, obowiązkowe  jest oferowanie zakatu  (jałmużny) raz w roku, aby zapewnić ciągłą dystrybucję bogactwa potrzebującym.

Podczas  hadżdż  (pielgrzymki)  muzułmanie  są zobowiązani do noszenia tych samych prostych szat i wykonywania tych samych rytualnych aktów oddania Allahowi. Pozbawieni światowego rozeznania ludzie przypominają sobie, że wszyscy są równi przed Bogiem.

Fakty o pięciu filarach islamu

  • Muzułmanin musi zobowiązać się na całe życie do każdego filaru i do tego, co się z tym wiąże.
  • Każdy filar uwzględnia również tych, którzy mogą nie być w stanie spełnić jednego lub więcej z nich, na przykład z powodu choroby, menstruacji lub ciąży i braku środków finansowych, między innymi.

Pięć filarów islamu  to podstawowe zasady wiary, które podtrzymują cały fundament. Każdy wyznawca jest zobowiązany do dążenia do tych wartości i życia nimi. Uczy sposobu życia i czyni go częścią rutyny. Praktyki te wzmacniają rdzeń i jednoczą ludzi we wspólnocie.Mówi się, że muzułmanom nakazuje Allah, aby nieustannie dążyli do tych wartości w formie obowiązków. Te filary to fundamentalne wierzenia islamu, które codziennie przypominają wyznawcom o naukach Allaha i pomagają im stawiać Go na pierwszym miejscu w każdym aspekcie ich życia. Pomaga stworzyć połączenie między muzułmanami a najwyższą władzą. Naśladują przykład proroka, aby uporządkować swoje życie, wiarę i oddanie.

Jakie są pięć filarów wiary w islamie?

Pięć filarów wiary w kolejności:

  1. Shahadah – pierwszy filar islamu
  2. Salah – drugi filar islamu
  3. Zakat – trzeci filar
  4. Sawm – czwarty filar
  5. Hadżdż – piąty filar

Pięć filarów islamu: znaczenie i nagrody

Te pięć filarów wiary wspiera podstawowe przekonania religii i zapewnia wyznawcom poczucie tożsamości. Uczą muzułmanów, jak mają się zachowywać w życiu codziennym. Prowadzą także wierzących w pokonywaniu życiowych wyzwań i tworzą elementy islamu. Oto, co każdy z nich przynosi i oferuje w nagrodę.

Znaczenie filarów islamu

Pięć filarów islamu jest ważnych dla muzułmanów, ponieważ określają sposób życia wyznawców islamu. Nauki islamu promują braterstwo i poczucie przynależności do społeczności. Pomagają ugruntować wiarę i wiarę we Wszechmogącego Allaha i wskazaną przez Niego ścieżkę. Omówmy szczegółowo te pięć nauk islamu.

1. Wiara (szahada)

Shahada arabski

Każdy muzułmanin powinien wierzyć, że jest tylko jeden Bóg, a jego Wysłannikiem był Prorok Mahomet. Koran jest świętą księgą religii i każdy wyznawca musi recytować jej zwroty z przekonaniem.

Pomaga duszy komunikować się z Allahem i przypomina ludziom o sensie ich życia. Wzbudza szacunek do samego siebie i czyni ludzi pokornymi i pokornymi. Spośród pięciu filarów islamu wiara pomaga ludziom poddać się Allahowi i sprawia, że ​​czują się wyzwoleni.

2. Modlitwa (Salat)

modląca się muzułmanka

Jest to rytuał modlenia się do Allaha pięć razy dziennie twarzą do Mekki. Muzułmanin musi odprawiać rytuał po zmroku, w południe, po zachodzie słońca, po południu i o świcie. Rozpoczyna się recytacją pierwszego rozdziału Koranu. W piątek mężczyźni zbierają się w najbliższym meczecie na południową modlitwę. Nie jest to jednak obowiązkowe dla kobiet.

Modlitwa oczyszcza ciało i serce z przeszłych grzechów. Wnosi do życia pozytywną energię i spójność. Zwiększa również równość, braterstwo i pokorę wśród muzułmanów i oferuje pokój duszy.

3. Dobroczynność (zakat/ jałmużna)

zakat sadaqah

Ten filar islamu prosi w dobrej wierze o jałmużnę dla mniej szczęśliwych. Muzułmanie, którzy są zamożni lub stabilni finansowo, przekazują darowizny członkom społeczności i organizacjom na budowę meczetów, szkół, szpitali i innych obiektów, które mogą w jakiś sposób pomóc potrzebującym. Jest to religijny obowiązek, który przynosi ludziom błogosławieństwa od Allaha.

Dobroczynność pomaga na chwilę stać się bezinteresownym i pomaga zrozumieć trudną sytuację innych. Pomaga także potrzebującym doświadczyć solidarności i przywraca wszystkim zaufanie do ludzkości. Pomaga zwiększać bogactwo i utrzymywać równowagę w społeczeństwie.

4. Post (Sam)

Post podczas Ramadanu

Miesiąc Ramadan  , dziewiąty w kalendarzu muzułmańskim, to czas, kiedy zdrowi i sprawni fizycznie muzułmanie muszą powstrzymać się od jedzenia i picia w ciągu dnia. Symbolizuje przywrócenie wdzięczności za wszystko, co dał Bóg, w tym za świętą księgę Koranu. Pomaga wyznawcom dzielić pragnienie i głód mniej szczęśliwych i sprawia, że ​​widzą swój obowiązek niesienia im pomocy.

Post pomaga rozwinąć siłę woli i uczy sztuki cierpliwości. Rozwija posłuszeństwo wobec Allaha i pomaga kontrolować pragnienia. Jest to okazja dla wierzących do całkowitego poddania się Wszechmogącemu.

5. Pielgrzymka (Hajj)

Hadżdż Pięć filarów islamu

Jeśli muzułmanin jest zdrowy i ma wystarczające środki na koncie, pielgrzymka jest dla niego obowiązkowa. To pielgrzymka do świętego miasta Mekki w Arabii Saudyjskiej. Pielgrzymi krążą wokół Kaaba, sześciennej struktury w centrum miejskiego meczetu Haram. Uważa się, że jest to dom Ibrahima zbudowany dla Boga. Hadżdż odbywa się ósmego i dwunastego dnia ostatniego miesiąca w kalendarzu islamskim.

Pielgrzymka jest symbolem jedności i równości przed Allahem. Jest to również głoszenie Allaha. Podczas pielgrzymki pielgrzymki ludzie pokonują swoje uprzedzenia klasowe i rasowe, aby oddać Mu cześć. Wymaga kontroli temperamentu i podążania naprzód z oddaniem i miłością do Niego.

Te fundamentalne islamskie wierzenia przemawiają do wszystkich grup wiekowych, płci i warstw społecznych. Pięć filarów islamu dla dzieci jest takich samych, ale dzieci mogą ich przestrzegać z pobłażaniem. Zgodnie z powszechnym przekonaniem, dzieci nie płacą za jałmużnę, ale mogą oferować swoje usługi i odprawiać hadżdż z rodzicami. Dzieci są uczone od dzieciństwa, aby włączały nauki do swojego codziennego życia, aby w przyszłości stać się lepszymi ludźmi.

Często zadawane pytania dotyczące pięciu filarów islamu

Jaka jest podstawa pięciu filarów islamu?

Pięć filarów islamu to podstawowe zasady wiary, które podtrzymują cały fundament. Każdy wyznawca jest zobowiązany do dążenia do tych wartości i życia nimi. Uczy sposobu życia i czyni go częścią rutyny. Praktyki te wzmacniają rdzeń i jednoczą ludzi w społeczności.

Jakie są pięć filarów wiary w islamie?

W islamie pięć filarów wiary to salat, szahada, pływanie, hadżdż i zakat.

co to jest sałata

Jest to rytuał modlenia się do Allaha pięć razy dziennie twarzą do Mekki. Muzułmanin musi odprawiać rytuał po zmroku, w południe, po zachodzie słońca, po południu i o świcie. Rozpoczyna się recytacją pierwszego rozdziału Koranu. W piątek mężczyźni zbierają się w najbliższym meczecie na południową modlitwę. Nie jest to jednak obowiązkowe dla kobiet.

Co to jest zakat?

Ten filar islamu prosi w dobrej wierze o jałmużnę dla mniej szczęśliwych. Muzułmanie, którzy są zamożni lub stabilni finansowo, przekazują darowizny członkom społeczności i organizacjom na budowę meczetów, szkół, szpitali i innych obiektów, które mogą w jakiś sposób pomóc potrzebującym. Jest to religijny obowiązek, który przynosi ludziom błogosławieństwa od Allaha.

Co to jest Szahada?

Każdy muzułmanin powinien wierzyć, że jest tylko jeden Bóg, a jego Wysłannikiem był Prorok Mahomet. Koran jest świętą księgą religii i każdy wyznawca musi recytować jej zwroty z przekonaniem.

Dlaczego zakat jest kluczowym filarem islamu?

W islamie uważa się, że bogactwo ostatecznie należy do Allaha, więc dawanie zakatu pomaga stworzyć równość między ludźmi. Jest to forma religijnego obowiązku, którym błogosławieństwa Allaha spływają na społeczność.

Dlaczego Salah jest podstawowym filarem islamu?

Salah lub modlitwa to drugi filar islamu. Jest to rytuał modlenia się do Allaha pięć razy dziennie, twarzą do Mekki. Salah jest niezbędnym filarem, ponieważ jest dla muzułmanów sposobem na okazanie zarówno fizycznego, jak i duchowego poddania się Allahowi.

Dlaczego hadżdż jest najważniejszym filarem islamu?

Hadżdż jest uważany za najważniejszy filar, ponieważ sprawia, że ​​muzułmanie czują prawdziwą konieczność życia na ziemi. To pielgrzymka do Mekki i piątego filaru islamu. Usuwa wszystko, co ma związek ze standardami społecznymi, bogactwem i dumą. W pielgrzymce wszyscy są równi w oczach Allaha.

Dlaczego Sawm jest ważnym filarem islamu?

Sawm jest czwartym filarem islamu i jest obowiązkowy podczas Ramadanu. Sawm lub post pomaga muzułmanom rozwinąć poczucie samodyscypliny i pozwala im identyfikować się z biednymi i potrzebującymi. Sawm można również obserwować jako formę kultu przez cały rok.