5 pilarer i islam: Den grunnleggende islamske troen

5 pilarer i islam

Hva er islams fem søyler?

5 pilarer i islam: De viktigste islamske praksisene er de fem pilarene i islam. Islams fem søyler er  Shahada  ,  Salah  ,  Zakat  ,  Sawm  og  Hajj  .

Shahada  (tro)

Trosbekjennelsen til én Gud (Allah) og Hans sendebud (fred være med ham).

salah  (bønn)

Den rituelle bønnen som kreves av hver muslim fem ganger om dagen gjennom hele livet.

Zakat  (gi almisse)

Handlingen med å gi bort en del av en muslims rikdom til de som trenger det gjennom hele hans eller hennes liv.

Sag  (faste)

Fastehandlingen under den hellige måneden  Ramadan  .

Hajj  (pilegrimsreise)

Den hellige pilegrimsreisen til Mekka, som kreves av enhver muslim minst en gang i livet, hvis det er innenfor deres evner.

Hva betyr islams 5 søyler?

Det er fem sentrale praksiser som alle muslimer må oppfylle gjennom hele livet. Disse praksisene kalles søyler fordi de danner grunnlaget for muslimsk liv. Islams fem søyler er Shahada, Salah, Zakat, Sawm og Hajj.

Hvorfor er islams fem søyler viktige?

Hver av de fem pilarene jobber sammen for å bringe essensen av islam som en religion av fred og underkastelse til Allah SWT inn i livsstilen til enhver muslim:

Monoteisme og tro på profeten Muhammed (fred være med ham) som Guds siste budbringer er den sentrale læresetningen i islam som alt annet dreier seg om, og den daglige resiteringen av  Shahada   (Shahada)  i bønn tjener til å minne muslimer om å huske dette integrert tro.

Salah  (Salat)  forekommer fem ganger om dagen og gir fem forskjellige anledninger til å minnes Allah SWT og vår hensikt i dette livet å tilbe Ham.

Ramadan-måneden krever at enhver muslim avstår fra sine mest grunnleggende behov og ønsker som mat, drikke og seksuelle forhold i en periode hver dag. Hvert år  gir Sawm  muslimer muligheten til å ta kontroll over deres menneskelige behov. Uten disse distraksjonene kan muslimer i stedet dyrke god oppførsel og deres forbindelse med Allah SWT.

Mens  sadaqah (veldedighet) er sterkt oppmuntret til å være en del av det daglige muslimske livet, er det obligatorisk  å tilby zakat  (almisse) en gang i året for å sikre at rikdom kontinuerlig blir distribuert til de som trenger det.

Under  Hajj  (pilegrimsreise)  er  muslimer pålagt å bære de samme enkle plaggene og utføre de samme rituelle handlingene av hengivenhet til Allah. Fratatt verdslig dømmekraft blir folk minnet om at alle er like for Gud.

Fakta om islams fem søyler

  • En muslim må forplikte seg hele livet til hver søyle og hva den innebærer.
  • Hver pilar tar også hensyn til de som kanskje ikke kan oppfylle en eller flere av dem, for eksempel på grunn av sykdom, menstruasjon eller graviditet og manglende økonomiske ressurser, blant annet.

Islams fem søyler  er troens grunnleggende prinsipper som holder hele grunnlaget på plass. Hver følger er forpliktet til å forfølge og etterleve disse verdiene. Det lærer livsstilen og gjør det til en del av rutinen. Disse praksisene styrker kjernen og forener mennesker i samfunnet. Det sies at muslimer er befalt av Allah å forfølge disse verdiene i form av plikter uten opphør. Disse pilarene er den grunnleggende islamske troen som minner tilhengere om Allahs lære hver dag og hjelper dem å sette Ham først i alle aspekter av livet deres. Det bidrar til å skape en forbindelse mellom muslimer og den høyeste makten. De følger profetens eksempel for å strukturere deres liv, tro og hengivenhet.

Hva er troens fem søyler i islam?

Troens fem søyler i rekkefølge:

  1. Shahadah – den første søylen i islam
  2. Salah – den andre søylen i islam
  3. Zakat – den tredje søylen
  4. Sawm – den fjerde søylen
  5. Hajj – den femte søylen

Islams fem søyler: betydning og belønning

Disse fem trospilarene støtter religionens kjernetro og gir tilhengere en følelse av identitet. De forkynner for muslimer hvordan de skal oppføre seg i hverdagen. De veileder også troende i å overvinne utfordringer i livet og danner elementene i islam. Her er hva hver av dem kommer med og tilbyr som belønning.

Viktigheten av pilarene i islam

Islams fem søyler er viktige for muslimer da de bestemmer livsstilen for tilhengere av islam. Islams lære fremmer brorskap og en følelse av tilhørighet i samfunnet. De hjelper til med å etablere tro og tro på den allmektige Allah og veien vist av Ham. La oss diskutere disse fem læresetningene om islam i detalj.

1. Tro (Shahada)

Shahada arabisk

Enhver muslim bør tro at det bare er én Gud og at hans sendebud var profeten Muhammed. Koranen er religionens hellige bok, og enhver hengiven må resitere dens setninger med overbevisning.

Det hjelper sjelen til å kommunisere med Allah og minner folk om meningen med livet deres. Det inspirerer til selvrespekt og gjør folk ydmyke og ydmyke. Blant islams fem søyler hjelper tro mennesker til å overgi seg til Allah og får dem til å føle seg frigjort.

2. Bønn (Salat)

muslimsk kvinne ber

Det er ritualet med å be til Allah fem ganger om dagen vendt mot Mekka. En muslim må utføre ritualet etter mørkets frembrudd, middag, solnedgang, midt på ettermiddagen og daggry. Det begynner med resitasjon av åpningskapittelet i Koranen. Fredag ​​samles mennene i nærmeste moske for middagsbønn. Det er imidlertid ikke obligatorisk for kvinner.

Bønn renser kroppen og hjertet fra tidligere synder. Det gir positiv energi og konsistens til livet. Det øker også likhet, brorskap og ydmykhet blant muslimer og gir fred til sjelen.

3. Veldedighet (zakat/almisser)

zakat sadaqah

Denne pilaren i islam ber i god tro om almisser til de mindre heldige. Muslimer som er velstående eller økonomisk stabile donerer til fellesskapsmedlemmer og organisasjoner for bygging av moskeer, skoler, sykehus og andre fasiliteter som kan hjelpe de som trenger det på en eller annen måte. Det er en religiøs plikt som bringer velsignelser til mennesker fra Allah.

Nestekjærlighet hjelper en å bli uselvisk i et minutt og hjelper til å forstå andres situasjon. Det hjelper også de som trenger det til å oppleve solidaritet og gjenoppretter alles tillit til menneskeheten. Det bidrar til å øke rikdommen og opprettholde balanse i samfunnet.

4. Faste (sag)

Faste under Ramadan

Ramadan -måneden  , den niende i den islamske kalenderen, er tiden da sunne og spreke muslimer må avstå fra mat og drikke på dagtid. Det symboliserer gjenopprettelsen av takknemlighet for alt Gud har gitt, inkludert Koranens hellige bok. Det hjelper tilhengerne med å dele tørsten og sulten til de mindre heldige og får dem til å se sin plikt til å hjelpe dem.

Faste bidrar til å utvikle viljestyrke og lærer kunsten å tåle. Det utvikler lydighet til Allah og hjelper til med å kontrollere ønsker. Det er en mulighet for troende til å overgi seg til Den Allmektige i total overgivelse.

5. Pilegrimsreise (hajj)

Hajj fem pilarer av islam

Hvis en muslim er ved god helse og har tilstrekkelig banksaldo, er Hajj obligatorisk for denne personen. Det er pilegrimsreisen til den hellige byen Mekka i Saudi-Arabia. Pilegrimer sirkler rundt Kaaba, en kubisk struktur i sentrum av byens Haram-moske. Det antas å være huset til Ibrahim bygget for Gud. Hajj utføres på den åttende og tolvte dagen i den siste måneden i den islamske kalenderen.

Pilgrimsreisen er symbolet på enhet og likhet for Allah. Det er også Allahs forkynnelse. Under Hajj-reisen overvinner folk sine klasse- og rasefordommer for å tilbe ham. Det krever temperamentkontroll og å gå videre med hengivenhet og kjærlighet til ham.

Disse grunnleggende islamske troene appellerer til alle aldre, kjønn og lag i samfunnet. Islams fem søyler for barn er de samme, men de kan følge dem med overbærenhet. I følge populær oppfatning er det ikke vanlig at barn betaler for veldedighet, men de kan tilby sine tjenester og utføre Hajj sammen med foreldrene. Barn blir lært opp fra barndommen til å inkorporere læren i hverdagen for å bli bedre mennesker i fremtiden.

Ofte stilte spørsmål om islams fem søyler

Hva er grunnlaget for de fem søylene i islam?

Islams fem søyler er troens grunnleggende prinsipper som holder hele grunnlaget på plass. Hver følger er forpliktet til å forfølge og etterleve disse verdiene. Det lærer livsstilen og gjør det til en del av rutinen. Disse praksisene styrker kjernen og forener mennesker i samfunnet.

Hva er troens fem søyler i islam?

I islam er troens fem søyler salat, shahada, svømte, hajj og zakat.

hva er salat

Det er ritualet med å be til Allah fem ganger om dagen vendt mot Mekka. En muslim må utføre ritualet etter mørkets frembrudd, middag, solnedgang, midt på ettermiddagen og daggry. Det begynner med resitasjon av åpningskapittelet i Koranen. Fredag ​​samles mennene i nærmeste moske for middagsbønn. Det er imidlertid ikke obligatorisk for kvinner.

Hva er zakat?

Denne pilaren i islam ber i god tro om almisser til de mindre heldige. Muslimer som er velstående eller økonomisk stabile donerer til fellesskapsmedlemmer og organisasjoner for bygging av moskeer, skoler, sykehus og andre fasiliteter som kan hjelpe de som trenger det på en eller annen måte. Det er en religiøs plikt som bringer velsignelser til mennesker fra Allah.

Hva er Shahada?

Enhver muslim bør tro at det bare er én Gud og at hans sendebud var profeten Muhammed. Koranen er religionens hellige bok, og enhver hengiven må resitere dens setninger med overbevisning.

Hvorfor er zakat en viktig pilar i islam?

I islam antas det at rikdom til syvende og sist tilhører Allah, så det å gi zakat bidrar til å skape likhet blant mennesker. Det er en form for religiøs plikt at Allahs velsignelser overøser samfunnet.

Hvorfor er Salah en essensiell pilar i islam?

Salah eller bønn er den andre søylen i islam. Det er ritualet med å be til Allah fem ganger om dagen, vendt mot Mekka. Salah er en viktig søyle fordi det er en måte for muslimer å vise både sin fysiske og åndelige underkastelse til Allah.

Hvorfor er Hajj den viktigste søylen i islam?

Hajj regnes som den viktigste søylen fordi den får muslimer til å føle den sanne nødvendigheten av liv på jorden. Det er en pilegrimsreise til Mekka og islams femte søyle. Det fjerner alt som har med samfunnsstandarder, rikdom og stolthet å gjøre. I Hajj er alle individer like i Allahs øyne.

Hvorfor er Sawm en viktig pilar i islam?

Sawm er den fjerde søylen i islam og er obligatorisk under Ramadan. Sawm eller faste hjelper muslimer å utvikle en følelse av selvdisiplin og lar dem identifisere seg med de fattige og trengende. Sawm kan også observeres som en form for tilbedelse gjennom hele året.