5 pijlers van de islam: de fundamentele islamitische overtuigingen

pijlers van de islam

Wat zijn de vijf zuilen van de islam?

pijlers van de islam: De belangrijkste islamitische gebruiken zijn de vijf zuilen van de islam. De vijf pijlers van de islam zijn  Shahada  ,  Salah  ,  Zakat  ,  Sawm  en  Hadj  .

Shahada  (geloof)

Het credo van één God (Allah) en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

salaat  (gebed)

Het rituele gebed dat elke moslim gedurende zijn hele leven vijf keer per dag moet bidden.

Zakat  (het geven van aalmoezen)

Het weggeven van een deel van de rijkdom van een moslim aan mensen in nood gedurende zijn of haar leven.

Sawm  (vasten)

De daad van vasten tijdens de heilige maand  Ramadan  .

Hadj  (bedevaart)

De heilige pelgrimstocht naar Mekka, die elke moslim minstens één keer in zijn leven moet afleggen, als het binnen zijn mogelijkheden ligt.

Wat betekenen de 5 zuilen van de islam?

Er zijn vijf belangrijke praktijken die alle moslims hun hele leven moeten naleven. Deze praktijken worden pijlers genoemd omdat ze de basis vormen van het moslimleven. De vijf zuilen van de islam zijn Shahada, Salah, Zakat, Sawm en Hadj.

Waarom zijn de vijf zuilen van de islam belangrijk?

Elk van de vijf pijlers werkt samen om de essentie van de islam als een religie van vrede en onderwerping aan Allah SWT in de levensstijl van elke moslim te brengen:

Monotheïsme en geloof in de profeet Mohammed (vrede zij met hem) als de laatste boodschapper van God is het centrale principe van de islam waar al het andere om draait, en het dagelijks reciteren van de  Shahada   (Shahada)  in gebed dient om moslims eraan te herinneren dit te onthouden integrale overtuiging.

Salah  (Salat)  vindt vijf keer per dag plaats en biedt vijf verschillende gelegenheden om Allah SWT te gedenken en ons doel in dit leven om Hem te aanbidden.

De maand Ramadan vereist dat elke moslim zich elke dag gedurende een bepaalde tijd onthoudt van zijn meest elementaire behoeften en verlangens, zoals eten, drinken en seksuele relaties. Elk jaar geeft de  Sawm  moslims de kans om controle te krijgen over hun menselijke behoeften. Zonder deze afleidingen kunnen moslims in plaats daarvan goed gedrag en hun verbinding met Allah SWT cultiveren.

Hoewel  sadaqah (liefdadigheid) sterk wordt aangemoedigd om deel uit te maken van het dagelijkse moslimleven, is het verplicht  om eenmaal per jaar zakat  (aalmoezen) te geven om ervoor te zorgen dat rijkdom voortdurend wordt verdeeld onder mensen in nood.

Tijdens  de hadj  (bedevaart)  moeten  moslims dezelfde eenvoudige kleding dragen en dezelfde rituele daden van toewijding aan Allah uitvoeren. Ontdaan van werelds onderscheidingsvermogen, worden mensen eraan herinnerd dat iedereen gelijk is voor God.

Feiten over de vijf zuilen van de islam

  • Een moslim moet zich voor het leven inzetten voor elke pijler en wat deze inhoudt.
  • Elke pijler houdt ook rekening met degenen die een of meer ervan niet kunnen vervullen, bijvoorbeeld door onder meer ziekte, menstruatie of zwangerschap en gebrek aan financiële middelen.

De vijf pijlers van de islam  zijn de basisprincipes van het geloof die het hele fundament op zijn plaats houden. Elke volgeling is verplicht deze waarden na te streven en na te leven. Het leert de manier van leven en maakt het een onderdeel van de routine. Deze praktijken versterken de kern en verenigen mensen in de gemeenschap. Er wordt gezegd dat moslims door Allah worden bevolen om deze waarden in de vorm van plichten zonder ophouden na te streven. Deze pijlers zijn de fundamentele islamitische overtuigingen die volgelingen elke dag herinneren aan de leringen van Allah en hen helpen Hem op de eerste plaats te zetten in elk aspect van hun leven. Het helpt een verbinding tot stand te brengen tussen moslims en de hoogste macht. Ze volgen het voorbeeld van de profeet om hun leven, geloof en toewijding vorm te geven.

Wat zijn de vijf pijlers van het geloof in de islam?

De vijf pijlers van het geloof op een rij:

  1. Shahadah – de eerste pijler van de islam
  2. Salah – de tweede pijler van de islam
  3. Zakat – de derde pijler
  4. Sawm – de vierde pijler
  5. Hadj – de vijfde pijler

Vijf pijlers van de islam: belang en beloningen

Deze vijf pijlers van het geloof ondersteunen de kernopvattingen van de religie en geven volgelingen een identiteitsgevoel. Ze prediken moslims hoe ze zich in het dagelijks leven moeten gedragen. Ze begeleiden gelovigen ook bij het overwinnen van uitdagingen in het leven en vormen de elementen van de islam. Dit is wat elk van hen als beloning brengt en aanbiedt.

Belang van de pijlers van de islam

De vijf zuilen van de islam zijn belangrijk voor moslims omdat ze de manier van leven bepalen voor volgelingen van de islam. De leerstellingen van de islam bevorderen broederschap en het gevoel erbij te horen in de gemeenschap. Ze helpen om geloof en geloof in de Almachtige Allah en het door Hem getoonde pad te vestigen. Laten we deze vijf leerstellingen van de islam in detail bespreken.

1. Geloof (Shahada)

Shahada Arabisch

Elke moslim zou moeten geloven dat er maar één God is en dat zijn boodschapper de profeet Mohammed was. De koran is het heilige boek van de religie en elke toegewijde moet zijn zinnen met overtuiging reciteren.

Het helpt de ziel om met Allah te communiceren en herinnert mensen aan de zin van hun leven. Het inspireert zelfrespect en maakt mensen nederig en nederig. Van de vijf zuilen van de islam helpt het geloof mensen om zich over te geven aan Allah en zorgt het ervoor dat ze zich bevrijd voelen.

2. Gebed (salat)

moslimvrouw bidden

Het is het ritueel waarbij vijf keer per dag tot Allah wordt gebeden met het gezicht naar Mekka gericht. Een moslim moet het ritueel uitvoeren na zonsondergang, middag, zonsondergang, halverwege de middag en zonsopgang. Het begint met het reciteren van het eerste hoofdstuk van de koran. Op vrijdag verzamelen de mannen zich in de dichtstbijzijnde moskee voor het middaggebed. Voor vrouwen is het echter niet verplicht.

Gebed reinigt lichaam en hart van zonden uit het verleden. Het brengt positieve energie en consistentie in het leven. Het vergroot ook gelijkheid, broederschap en nederigheid onder moslims en biedt vrede aan de ziel.

3. Liefdadigheid (zakat/ aalmoezen)

zakaat sadaqa

Deze pijler van de islam vraagt ​​te goeder trouw om aalmoezen voor de minder bedeelden. Moslims die rijk of financieel stabiel zijn, doneren aan leden van de gemeenschap en organisaties voor de bouw van moskeeën, scholen, ziekenhuizen en andere voorzieningen die mensen in nood op de een of andere manier kunnen helpen. Het is een religieuze plicht die mensen zegeningen van Allah brengt.

Liefdadigheid helpt iemand een minuutje onbaatzuchtig te worden en helpt de benarde situatie van anderen te begrijpen. Het helpt ook mensen in nood om solidariteit te ervaren en herstelt ieders vertrouwen in de mensheid. Het helpt de welvaart te vergroten en het evenwicht in de samenleving te behouden.

4. Vasten (Sawm)

Vasten tijdens de Ramadan

De maand Ramadan  , de negende maand van de islamitische kalender, is de tijd waarin gezonde en gezonde moslims zich gedurende de dag moeten onthouden van eten en drinken. Het symboliseert het herstel van dankbaarheid voor alles wat God heeft gegeven, inclusief het heilige boek van de koran. Het helpt de volgelingen de dorst en honger van de minderbedeelden te delen en laat hen hun plicht zien om hen te helpen.

Vasten helpt bij het ontwikkelen van wilskracht en leert de kunst van geduld. Het ontwikkelt gehoorzaamheid aan Allah en helpt verlangens te beheersen. Het is een kans voor gelovigen om zich in totale overgave over te geven aan de Almachtige.

5. Bedevaart (hadj)

Hadj vijf zuilen van de islam

Als een moslim in goede gezondheid verkeert en voldoende banksaldo heeft, is de hadj verplicht voor die persoon. Het is de bedevaart naar de heilige stad Mekka in Saoedi-Arabië. Pelgrims cirkelen rond de Kaaba, een kubusvormig bouwwerk in het centrum van de Haram-moskee van de stad. Er wordt aangenomen dat het het huis van Ibrahim is, gebouwd voor God. De hadj wordt uitgevoerd op de achtste en twaalfde dag van de laatste maand van de islamitische kalender.

De bedevaart is het symbool van eenheid en gelijkheid voor Allah. Het is ook de prediking van Allah. Tijdens de hadj-reis overwinnen mensen hun klasse en raciale vooroordelen om Hem te aanbidden. Het vereist beheersing van het temperament en voorwaarts gaan met toewijding en liefde voor Hem.

Deze fundamentele islamitische overtuigingen spreken alle leeftijden, geslachten en lagen van de samenleving aan. De vijf zuilen van de islam voor kinderen zijn hetzelfde, maar ze kunnen ze met toegeeflijkheid volgen. Volgens de populaire opvatting is het niet gebruikelijk dat kinderen voor liefdadigheid betalen, maar ze kunnen hun diensten aanbieden en de hadj met hun ouders verrichten. Kinderen wordt van kinds af aan geleerd om de leringen in hun dagelijks leven op te nemen om in de toekomst betere mensen te worden.

Veelgestelde vragen over de vijf zuilen van de islam

Wat is de basis van de vijf zuilen in de islam?

De vijf pijlers van de islam zijn de basisprincipes van het geloof die het hele fundament op zijn plaats houden. Elke volgeling is verplicht deze waarden na te streven en na te leven. Het leert de manier van leven en maakt het een onderdeel van de routine. Deze praktijken versterken de kern en verenigen mensen in de gemeenschap.

Wat zijn de vijf pijlers van het geloof in de islam?

In de islam zijn de vijf pijlers van het geloof salat, shahada, zwom, hadj en zakat.

wat is sla

Het is het ritueel waarbij vijf keer per dag tot Allah wordt gebeden met het gezicht naar Mekka gericht. Een moslim moet het ritueel uitvoeren na zonsondergang, middag, zonsondergang, halverwege de middag en zonsopgang. Het begint met het reciteren van het eerste hoofdstuk van de koran. Op vrijdag verzamelen de mannen zich in de dichtstbijzijnde moskee voor het middaggebed. Voor vrouwen is het echter niet verplicht.

Wat is zakaat?

Deze pijler van de islam vraagt ​​te goeder trouw om aalmoezen voor de minder bedeelden. Moslims die rijk of financieel stabiel zijn, doneren aan leden van de gemeenschap en organisaties voor de bouw van moskeeën, scholen, ziekenhuizen en andere voorzieningen die mensen in nood op de een of andere manier kunnen helpen. Het is een religieuze plicht die mensen zegeningen van Allah brengt.

Wat is Shahada?

Elke moslim zou moeten geloven dat er maar één God is en dat zijn boodschapper de profeet Mohammed was. De koran is het heilige boek van de religie en elke toegewijde moet zijn zinnen met overtuiging reciteren.

Waarom is zakaat een cruciale pijler van de islam?

In de islam wordt aangenomen dat rijkdom uiteindelijk aan Allah toebehoort, dus het geven van zakat helpt om gelijkheid tussen mensen te creëren. Het is een vorm van religieuze plicht dat de zegeningen van Allah over de gemeenschap stromen.

Waarom is Salah een essentiële pijler van de islam?

Salah of gebed is de 2e pijler van de islam. Het is het ritueel van vijf keer per dag bidden tot Allah, met het gezicht naar Mekka. Salah is een essentiële pijler omdat het een manier is voor moslims om zowel hun fysieke als spirituele onderwerping aan Allah te tonen.

Waarom is de hadj de belangrijkste pijler van de islam?

De hadj wordt beschouwd als de belangrijkste pijler omdat het moslims de ware noodzaak van het leven op aarde laat voelen. Het is een bedevaart naar Mekka en de vijfde zuil van de islam. Het verwijdert alles wat te maken heeft met maatschappelijke normen, rijkdom en trots. In de hadj zijn alle individuen gelijk in de ogen van Allah.

Waarom is Sawm een ​​belangrijke pijler van de islam?

Sawm is de vierde zuil van de islam en is verplicht tijdens de ramadan. Sawm of vasten helpt moslims een gevoel van zelfdiscipline te ontwikkelen en stelt hen in staat zich te identificeren met de armen en behoeftigen. Sawm kan ook het hele jaar door worden waargenomen als een vorm van aanbidding.